Uw bron voor commerciële, juridische en financiële informatie over het Belgische bedrijfsleven.

De organisatie

1. Dagelijkse verwerking van bronnen.

U de meest actuele informatie bieden is voor ons hele productieteam een dagelijkse uitdaging. Deze taak begint met het zo vroeg mogelijk verkrijgen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De onregelmatigheid van de publicaties, een chronisch verschijnsel, en de diverse storingen in de distributie zijn allemaal elementen die de spreiding van de werkdruk grondig verstoren. Hierdoor ontstaat tijdens bepaalde periodes in het jaar een werkoverlast waar al onze energie aan besteed wordt, om onze verplichtingen ten overstaan van onze gebruikers steeds na te komen. Ondertussen houdt een andere groep zich bezig met de verwerking van het Belgisch Staatsblad, door de verschillende gepubliceerde vonnissen te valideren. Reeds bij aanvang van de werkdag is de informatie die onze klanten kunnen opvragen fors toegenomen. Vervolgens wordt elke publicatie nauwgezet gelezen door een cel cel die gespecialiseerd is in de vennootschapswetgeving. De akten en wijzigingen die hieruit voortvloeien worden in de database ingevoerd, onder permanente controle van software die naar anomalieën en fouten speurt. De andere bronnen worden beheerd volgens hun regelmaat van verschijning, steeds zo snel mogelijk nadat ze beschikbaar worden gesteld. De verwerking van bepaalde bronnen kan evenwel verschillende weken vergen, gelet op het grote aantal controles en de omvang van de verwerkingstaak. In dit geval wordt de ruwe informatie onmiddellijk aangeboden, terwijl de wijzigingen die uit deze controles voortvloeien opgenomen worden van zodra de controles uitgevoerd zijn.
Wekelijks worden de wijzigingen op globale en grondige wijze geverifieerd, vooraleer ze getransfereerd worden naar een backupsysteem dat de duurzaamheid en beschikbaarheid van de informatie moet waarborgen.

2. De gegevensinzameling.

Een gespecialiseerd team concentreert zich op de inzameling en de verwerking van belangrijke gegevens.
Zo worden de vonnissen, geprotesteerde wissels en RSZ-dagvaardingen rechtstreeks bij de Griffies van de Rechtbanken opgevraagd en zo snel mogelijk in onze databases ingevoerd. Jaarlijks leggen onze teams duizenden kilometers af, bij elk weer, om informatie van de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.

3. Opslag van de bronnen.

Vanaf 7u30 's ochtends worden de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad elektronisch verwerkt, waardoor u op het eind van de dag niet alleen over de desbetreffende wijziging maar ook over de gepubliceerde akte zelf kunt beschikken.
Dit systeem is reeds van 1995 in voege bij InfoBase, dat als eerste in de Benelux gebruik maakte van het programma IBM ImagePlus. Op 4 juli 1997 zorgde InfoBase voor een wereldpremière, door via het Internet de eerste relationele database voor economische informatie inclusief elektronisch documentenbeheer ter beschikking te stellen. Momenteel neemt de bibliotheek met elektronische documenten alsmaar in omvang toe. De publicaties van handelsvennootschappen die van 1981 tot nu verschenen zijn, kunnen in enkele muisklikken opgevraagd worden. 1.500.000 documenten om precies te zijn. Ze worden daarenboven aangevuld met publicaties van VZW's en met de originele jaarrekeningen, waarmee InfoBase zijn exclusieve karakter waarborgt.
InfoBase is gebaseerd op de grootste electronische bibliotheek die de gehele Belgische economie omvat en die beschikbaar is op het internet : 10.000.000 pagina's boordevol nuttige informatie van de meest uiteenlopende aard binnen handbereik.

4. Evolutie van het produkt.

Een ontwikkelingsteam, dat samengesteld is rond de stichter van InfoBase, verenigt de nodige knowhow om u een product te bieden dat steeds technologisch vooruitstrevend is. InfoBase, die van meet af aan een vernieuwer was, zorgt sinds 15 jaar voor tal van premières die de informatiemaatschappij een nieuw gezicht bezorgen. 1984 => uitvinding van het concept “bestuurder-onderneming”, die aan de basis van de "management risk"-analyse ligt; 1986 => ontwikkeling van de eerste relationele database die informatie over de Belgische economie bevatte, op een IBM S/38; 1988 => oprichting van de eerste exhaustieve database over de Belgische bedrijfswereld en diens leiders; 1991 => ontwikkeling van het concept voor hulpverlening in de strijd tegen de georganiseerde misdaad;
1995 => eerste integratie van een economische database en een elektronisch documentenbeheer; 1996 => lancering van InfoBase via het Internet, de eerste database met gegevens over de Belgische economie die via het Net kan worden geraadpleegd; 1997 => voor het eerst is een elektronisch documentenbeheer via het Internet beschikbaar; 1999 => invoering van InfoBase Expert, de eerste interactieve analyse- en quoteringsmodule voor bedrijven en sectoren die rekening houdt met het economische milieu en het "management risk"-concept; 2001 => invoering van de integratiemodule waarbij nieuwe jaarrekeningen vóór neerlegging kunnen toegevoegd worden in het Full Report en dit ten behoeve van financiële analisten, actuarissen en boekhouders.

5. De commercialisering.

InfoBase wil ook vernieuwing brengen in de commercialisering van zijn producten. Traditioneel verliep de toegang tot een informatiebron via een jaarlijks abonnement met automatische verlenging, wat nu nog steeds het geval is. Hierbij werden de reële en toekomstige behoeften van de gebruiker vaak overschat. Een situatie waarin de klant maar al te vaak financieel verlies leed. InfoBase heeft met deze gewoonten gebroken, in het voordeel van de klant, en het pay-per-view concept ingevoerd. Zonder enige verplichting inzake volume of regelmaat bekomt de klant informatie van de hoogste kwaliteit voor een heel interessante prijs. Hij betaalt slechts wanneer hij het product gebruikt en kan bijgevolg de relatie klant - information provider zonder opzegtermijn beëindigen wanneer hij oordeelt dat de kwaliteit van de informatie niet langer aan zijn verwachtingen voldoet. Kortom, een vrijheid die tegenwoordig maar zelden wordt geboden, ongeacht de sector. Een vrijheid die InfoBase dagelijks dwingt te bewijzen dat het aan de verwachtingen van de klanten kan voldoen.