InfoBase Europe NV - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VIA INTERNET

ART. 1 : De vraag naar inlichtingen brengt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderstaande voorwaarden met zich mee. De klant erkent dat de toegang tot het rapport onderworpen is aan zijn aanvaarding van deze voorwaarden en dat, in voorkomend geval, hij afstand doet van zijn eigen aankoopvoorwaarden.

ART. 2 : De verstrekte informatie van InfoBase Europe NV is exclusief bestemd voor intern gebruik van de klant. Deze mogen in geen enkel geval verspreid worden aan derden. Elke verspreiding aan derden zal aan InfoBase Europe NV het volle recht geven schadevergoedingen en intresten te eisen die forfaitair gelijk zijn aan 20 keer de waarde van de verspreide informatie, en dit onafgezien van het recht van InfoBase Europe NV om een belangrijker inbreuk te bewijzen. De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid betreffende de gevolgen van deze verspreiding.

ART. 3 : De informatie is verstrekt in alle eerlijkheid en op basis van het samenbrengen van een aantal officiële bronnen. Rekening houdend met de aard en het volume van de behandelde informatie kan InfoBase Europe NV noch de volledige juistheid ,noch de volledigheid garanderen. InfoBase Europe NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk verlies of schade ten gevolge van een fout of een hiaat in de verstrekte informatie. In geval van een fout kan de klant per email het geconstateerde probleem aan InfoBase Europe NV signaleren alsook de officiële bronnen op basis waarvan deze fout kan worden aangetoond. InfoBase Europe NV zal deze aangetoonde fout binnen de kortst mogelijke tijd rechtzetten. Als deze fout bewezen is kan de klant op niets anders aanspraak maken dan op een schadevergoeding in de vorm van een krediet waarvoor hij gelijkwaardige informatie kan opvragen over een willekeurige entiteit.

ART. 4 : De klant is de enige verantwoordelijke van de formulering van zijn aanvragen en van het gebruik van de bekomen resultaten. De verstrekte informatie is slechts een deel van de elementen die bijdragen tot de appreciatie van de geanalyseerde entiteit.

ART. 5 : De naam van InfoBase Europe NV zal nooit vermeld worden door de klant als bron van zijn informatie.

ART. 6 : Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld volgens het recht van het Groot Hertogdom Luxemburg. In het geval van om het even welk geschil zijn enkel de rechtbanken van Luxemburg rechtsbevoegd.

ART. 7 : De persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik dienen enkel voor het beheer van de bestelling en voor commerciële contacten met de klant. InfoBase Europe NV verbindt er zich toe deze gegevens niet te verstrekken aan derden.